نکات مهم در مورد کاهش وزن ، تحرک و رژیم غذایی

۷۰ نکته در مورد کاهش وزن ، تحرک و رژیم غذایی که همیشه باید به خاطر داشته باشیم● همیشه به خاطر داشته باشیم که: اضافه وزن یا چاقی حالتی از بدن است که درآن یک ذخیره اضافی چربی وجود دارد این حالت ممکن است که خفیف (اضافه وزن) یا قابل توجه(چاقی) باشد .به وزنی که ۱۰% بالای وزن ایده آل درافراد نرمال باشد اضافه وزن و بالای ۲۰ درصد را (چاقی) می گویند.


● همیشه به خاطر داشته باشیم که: چاقی میتواند به صورت خارجی (بیرونی) و یا داخلی (درونی) باشد . نوع برونی یا مربوط به تغذیه (از طریق یک افزایش مصرف غذا) ویا سطح پایین فعالیت گسترش می یابد . نوع درونی نتیجه اختلال متابولیسمی و فیزیولوژیک یا روانی میباشد .


● همیشه به خاطر داشته باشیم که: وراثت معمولا نوع درونی را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر یک بچه والدین دارای وزن طبیعی داشته باشد ،۱۰درصد، اگر فقط یکی از والدین چاق باشند ۵۰ درصد و اگر هر دو چاق باشند ۸۰ درصد احتمال چاق شدن دارد .عموما عقیده براین است که بچه های والدین چاق ، چاق میشوند زیرا که در معرض همان غذا و همان عادتهای غذائی والدینشان می باشند ، ولی در هر یک استعداد کنترل شده توسط ژنتیک نیزدر پیشرفت چاقی دخیل است .

● همیشه به خاطر داشته باشیم که: گرسنگی تحریکی است معمولا ناخوشایند که یک شخص را وادار می نماید تابه جستجوی غذائی برای خوردن بپردازد. اشتها نیز یک واکنش ناخوشایند است که باعث میشود که یک شخص برای غذا تمایل وپیش بینی نماید. اشتها ممکن است برای نوع خاصی از غذا باشد. سیری احساسی است که همراه ارضای میل به غذا می باشد و پس از خوردن غذا پیش می آید .


بی اشتهائی غیبت یک تمایل برای غذاست درشرایطی که یک نفر به صورت طبیعی درانتظار آن نمی شد.


● همیشه به خاطر داشته باشیم که: دلایلی که بصورت گسترده برای زیاد خوردن و چاقی وجود دارد شامل :
۱) احساسی : وقتی خوردن اجباری جبرانی است بر مشکلات روانی و احساسی
۲) تنظیمی : وقتی مرکز کنترل اشتها بطور مناسب انجام وظیفه نمیکند .
۳) فرهنگی : وقتی والدین ، فامیل و دوستان زیاد می خورند وبچه ها همان عادات را یاد می گیرند.


● همیشه به خاطرداشته باشیم که: محققان در انستیتو روانپزشکی ایالت نیویورک و دانشگاه کلمبیا در نیویورک مطالعه ای کرده اند که نتیجه آن به صورت زیر می باشد:
آنها کودکان بین ۱۷-۶ سال با افسردگی و بدون افسردگی را ۱۵-۱۰ سال پیگیری کردند و دریافتند که بچه های افسرده وقتی که بالغ میشوند بیشترچاق هستند تابچه های غیر افسرده، این عامل (چاقی) با سایرعوامل نظیرسن ، جنس مصرف سیگار یا الکل وکلاس اجتماعی ، حاملگی ویا سابقه پزشکی فرد هیچ ارتباطی نداشت .


● همیشه به خاطر داشته باشیم که: علل غدد داخلی (متابولیسمی) چاقیهای بسیار شدیدی میدهند و نادر هستند و برعکس خوردن به حدی که غیر متناسب با فعالیتهای فیزیکی باشد همیشه علت مستقیم چاقی است . پس چاقی یک اختلال رفتاری است و بنابراین می تواند با سایر اختلالات روانی طبقه بندی شود .


● همیشه به خاطر داشته باشیم که: لاغر شدن نیازمند یک تصمیم و تلاش ناشی از یک اراده قوی می باشد تا در برابر ناراحتی مداوم بتواند ادامه بدهد . اگر چه مشکل اصلی در درمان که همانا نگهداری اراده و عزم بیماراست، یک مشکل روانی می باشد ، ولی روان شناسان در گذشته نقش بسیارکوچکی را دردرمان به عهده داشته اند. فقط یک اقلیت بسیارکوچکی از افراد چاق اختلال مشخص روانی دارند وآنقدر واضح است که به روانپزشک ارجاع میشوند .


همیشه بخاطر داشته باشیم که: هر رژیم شخصی باید متناسب باشد با :
۱) چیزهایی که دوست دارید بخورید
۲) خصوصیات فیزیکی شما
۳) سطح فعالیت
۴) سلامتی
۵) شیوه زندگی شما