آموزش زبان

آموزش زبان | انواع ونحوه تلفظ interested

 آموزش زبان

تلفظ در زبان انگلیسی

 

 interested = علاقه مند

I'm into sports = من علاقه مند به ورزش هستم

 

تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا نحوه تلفظ کلمات انگلیسی را یاد بگیرید

 

 

 

 

انواع ونحوه تلفظ   interested  = علاقه مند

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی