CV به زبان انگلیسی

نوشتن رزومه یا CV به زبان انگلیسی

در اینجا به چند نکتۀ کلی در باره نوشتن رزومه به انگلیسی اشاره می‎کنیم که باید در تنظیم یک رزومه آنها را لحاظ کنید.


نحوۀ نوشتن رزومه

قبل از اینکه پیش‎نویس رزومه‎تان را بنویسید، بخش ارجاع را به دقت بخوانید تا دربارۀ ملزومات خاص شغلی که قرار است انجام دهید، اطلاعات کافی داشته باشید. مهم اینست که نامۀ درخواست و رزومه را دربارۀ شغل مزبور بنویسید و در آن بر قابلیت‎ها و هر تجربۀ مرتبط با شغل تأکید نمایید.

بایدها و نبایدها

در اینجا به چند نکتۀ کلی اشاره می‎کنیم که باید در تنظیم یک رزومه آنها را لحاظ کنید.

باید:

 • روزمه‎ تان خلاصه و کوتاه باشد: لازم نیست دربارۀ تحصیلات یا سابقۀ استخدامی‎تان تمام جزئیات را بنویسید.
 • رزومه‎تان را روی یک یا دو طرف کاغذ A4  بنویسید.
 • از جملات کوتاه و حاوی اطلاعات کافی، پاراگراف‎های کوتاه و انگلیسی استاندارد استفاده کنید.
 • در توضیح مسئولیت‎ها و دستاوردهای‎تان از افعال مؤثر استفاده کنید (مانند تدریس کردن، راهنمایی کردن، پیشرفت کردن): این روش باعث می‎شود رزومه‎تان تأثیر بیشتری داشته باشد.
 • علامت‎هایی را بکار ببرید یا برخی موارد را پررنگ بنویسید تا اطلاعات کلیدی مشخص شوند.
 • متن را بازخوانی کنید تا بتوانید غلط‎های املایی، گرامری و علائم نگارشی را اصلاح کنید: بسیاری از کارفرمایان این نوع روزمه‎های پراشتباه را مدنظر قرار نمی‎دهند.
 • رزومه‎تان را در صورت هرگونه تغییر، به‎روز کنید.

نباید:

 • وارد جزئیات نشوید: کارفرمایان فرصتی ندارند تا همۀ موارد نامرتبط و غیر ضروری را بخوانند.
 • وقفه‎های شغلی‎تان را لحاظ نکنید: با یک یا دو جمله دربارۀ این وقفه ها توضیح دهید.
 • از قلم‎ها یا اشکال تایپی متنوع استفاده نکنید: یک یا دو نوع قلم را انتخاب کنید که واضح و قابل خواندن باشند.  
 • از رنگ، شکل گرافیکی یا عکس نامناسب استفاده نکنید.
 • اسم اشخاص را به عنوان معرف ننویسید مگر اینکه مطمئن باشید که آنها راضی هستند تا معرف شما باشند.

رزومه انگلیسی , resume , cv

نحوۀ تنظیم روزمه

روزمه باید واضح، دارای چند بخش اصلی و به خوبی تنظیم شده‎باشد تا کارفرما بتواند سریع و آسان به اطلاعات موردنظر خود دست یابد. در اینجا به چند نکته در تنظیم رزومه اشاره می‎کنیم:

جزئیات شخصی

 • نام
 • نشانی
 • شماره تلفن (منزل و یا تلفن همراه)
 • آدرس ایمیل (ترجیحاً شخصی باشد)
 • پروفایل شخصی

لازم نیست تاریخ تولد، وضعیت تأهل یا ملیت خود را درج کنید مگر اینکه در مشخصات شغلی به آن ارجاع شده‎باشد.

در پروفایل شخصی می‎توانید خود را به کارفرمای بالقوه معرفی کنید و در آن این موارد را بگنجانید که چه کسی هستید، چه مهارت‎ها و قابلیت‎هایی دارید و اینکه چرا می‎توانید برای شرکت به عنوان یک سرمایه تلقی شوید. در این قسمت مجالی برایتان فراهم می‎شود تا بتوانید قبل از شرح جزئیات مربوط به تجربه یا قابلیت‎های‎تان، شرایط لازم شغلی را ترسیم کنید.

سابقۀ استخدامی

اگر در حال حاضر به شغلی اشتغال دارید، در شروع شرح آن:

 •  طرحی اجمالی از نقش، مسئولیت‎ها و استعدادهای خود ارائه دهید که بر اساس موارد مرتبط به شغل‎تان باشد.
 • از مشاغل قبلی‎تان بنویسید و با ارائۀ طرحی خلاصه از هر کدام، هر جنبۀ مرتبط با شغل را مشخصاً ذکر کنید. در صورت لزوم، مکان‎های شغلی و کار اختیاری را هم لحاظ کنید.
 • اگر جوان هستید و این اولین شغل اصلی‎تان است لازم نیست تمامی مشاغل غیرمهمی را که قبلاً انجام داده‎اید را درج کنید و می‎توانید از همۀ آنها را به عنوان پست‎های اجرایی موقتی یاد کنید.
 • تمام وقفه‎های موجود در سابقۀ استخدامی خود را توضیح دهید چون در غیر اینصورت، تأثیر منفی خواهد داشت. اگر کودکی را پرورش می‎دهید، بیکار هستید و یا در دورۀ وقفۀ شغلی هستید، با درج یک جمله آن را شرح دهید.
 • دربارۀ هر دورۀ خاص بیکاری خود به صورت مثبت توضیح دهید: می توانید هر فعالیت خارج از شغلی که انجام می‎دادید را نام ببرید از قبیل انجام کار اختیاری و یادگیری استعدادهای جدید.

سوابق تحصیلی

 • اگر هنوز دانشجو هستید مشخص کنید که کماکان ادامه دارد و به زودی تمام می‎شود.
 • اگر تحصیلات تکمیلی را به پایان رسانده‎اید، در مورد بعدی آن را لحاظ کنید.
 • سپس، دربارۀ تاریخ پایان دانشگاه و مدت زمان آن توضیح دهید و موارد زیر را هم بگنجانید:
 • فهرستی از نمرات بالا و درس‎های مربوطه؛

هر استعداد، دستاورد، یا آموزش مرتبط

 • هر دورۀ آموزشی مرتبط را لحاظ کنید (مثل دورۀ IT یا تسلط به یک زبان خارجی)؛
 • دربارۀ هر پاداش خاص و یا سایر دستاوردهای حرفه‎ای مرتبط به شغل موردنظر بنویسید.

تمایلات یا سرگرمی‎ها

 • با ارائۀ طرحی مختصر از تمایلات و سرگرمی‎های‎تان، کارفرمای بالقوه می‎تواند به نوع شخصیت شما پی ببرد. حتی این موارد نشان‎دهندۀ استعدادهایی است که در موقعیت فعلی‎تان از آنها استفاده نمی‎کنید.

معرف‎ها

 • نام و شمارۀ تماس افراد معرف را درج کنید. ترجیحاً معرف باید از محل کار فعلی‎تان باشد و یا در درجۀ دوم کارفرمای قبلی‎تان باشد.
 • اگر این اولین شغل‎تان است، می‎توانید نام مربی، مدرس و یا هر کسی که شما را به خوبی می‎شناسد را بنویسید (معرف نباید از افراد خانواده ‎تان باشد).
 • قبل از اینکه نام افراد معرف را درج کنید، مطمئن باشید که آنها تمایل دارند معرف شما باشند.

 

منبع: لنگوئج تایز