کودک آزار دیده را بشناسیم

کودک آزار دیده را بشناسیم

شاید لازم باشد این شیوه را با یکی از همکاران تمرین کنید. بدین‏ ترتیب، زمینه مناسبی فراهم خواهد آمد تا بتوانید درباره اعمال جنسی صحبت کنید و دریابید کودک و خانواده وی از اندام‌های تناسلی دختر، پسر، زن و مرد چگونه سخن می‌گویند. زیرا خانواده‌ها برای اندام‌های جنسی اسم‏های ویژه خودشان را دارند که فهم آن برای دیگران مشکل است. این گام‏ها سرآغازی خواهد بود برای گفت‌وگو درباره تجربه سوءاستفاده‌ای که از کودک شده است. برای کودک کم‌‏سن، حضور والدین و گاه سایر کودکان می‌تواند مفید باشد.

رازهای خوب، رازهای بد

کودکان به کمک ما نیاز دارند تا آنچه را می‌توانند و اجازه دارند بگویند برایشان مشخص کنیم و از سردرگمی نجاتشان دهیم؛ ما هستیم که یاری‌شان می‏دهیم تا تفاوت میان اسرار خوب و بد را درک کنند. با این‏ شیوه، آنها خواهند فهمید که ما با آنچه رخ ‏داده چطور برخورد خواهیم کرد. البته ممکن است فرد خطاکار کودک را بفریبد و به او بقبولاند که آنچه میانشان رخ داده راز است. اگر کودک احساس وفاداری به فرد خطاکار داشته باشد، حرف ‏زدن برای او بیش‏ از پیش ناراحت‏‌کننده و عذاب‌آور خواهد شد. دریافتن این امر بسیار اهمیت دارد، به‌ویژه در مورد کودکان کم‌سن‌وسال‌تر که درک آنچه اتفاق افتاده برایشان مشکل‏‌تر است یا تحت‌ تأثیر مسائلی مانند احساس مسئولیت و گناه هستند. روش «پرنده رازدار» که در ادامه مقاله بدان خواهیم پرداخت می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد، به‌خصوص اگر کودک برای سخن ‏گفتن از فرد خطاکار دودل و مردد است.

خط زندگی

ورق کاغذی مستطیل‌‏شکلی بردارید. سال‌های زندگی کودک را، تا سن کنونی‌اش، روی خطی مشخص کنید. حواستان باشد که حتماً جای خالی بگذارید که بتوانید خط را تا آینده امتداد دهید. به کودک بگویید می‌خواهید مهم‌ترین اتفاق‏های زندگیِ او را بنویسید یا بکشید؛ رویدادهایی که از او کودکِ امروز را ساخته است. این نوشته‌ها می‌توانند خوب و خوشایند، سرگرم‏کننده، وحشتناک، سری یا تلخ باشند.

 

 

منبع: برترین ها