راههاي درمان آرتروز زانو چيست؟

سلامت نیوز:يك كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزشي گفت: روش هاي مختلفي از قبيل تزريق ژن، تزريق اوزن، پي آر پي، و داروهاي مختلف براي درمان آرتروز زانو پيشنهاد مي شود؛ اما درمان ورزشي، كم هزينه تر، كاربردي تر و باعث تاخير در بازگشت اين بيماري مي شود.

دكتر «حسن صفي خاني»، كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزشي در گفتگو با برنامه «ورزش همگاني» شبكه راديويي سلامت، آرتروز زانو را يكي از رايج ترين نوع آرتروز دانست و افزود: تخريب و فرسايش مزمن عضروف مفصل اطراف زانو را آرتروز زانو مي گويند كه معمولاً افراد بالاي 45 سال و بانوان را مبتلا مي كند؛ ولي در افراد كم سن و سال و آقايان نيز ديده مي شود.

وي با بيان اينكه غضروف مفصل روي استخوان هاي مفصل زانو وجود دارد، ادامه داد: مثل پشت كشكك زانو، پايين استخوان ران، به مرور تخريب مي شود و باعث ايجاد درد، محدوديت هاي حركتي و كاهش دامنه حركني مي شود.

اين مدرس دانشگاه در ادامه به علت هاي آرتروز زانو اشاره و بيان كرد: علت آرتروز زانو مشكلات زانو مثل پارگي مينسك، تخريب مينسك، شكستگي استخوان، زانوي پرانتزي، وراثت، رشد غير طبيعي لگن، بي حركتي و كم حركتي، استفاده بيش از حد از مفصل زانو، التهاب يا عفونت مزمن است كه تشخيص زود هنگام از طريق آزمايشات مختلف مي تواند در درمان آن موثر باشد.

وي با تاكيد بر اينكه عكسبرداري و تصويربرداري مي تواند به درمان زودهنگام آرتروز زانو كمك كند تا شكل زانو عوض نشود، گفت: البته روش هاي مختلفي از قبيل تزريق ژن، تزريق اوزن، پي آر پي، و داروهاي مختلف براي درمان پيشنهاد مي شود؛ ولي درمان ورزشي كم هزينه تر، كاربردي تر و باعث تاخير در بازگشت اين بيماري مي شود زيرا داروها مانند مسكن سبب تسكين مي شوند؛ ولي دوباره بيماري باز مي گردد.

وي با اشاره به درمان آرتروز زانو با ورزش به چند تمرين ساده براي كساني كه تورم زانو، خشكي مفصل و افرادي كه پزشك تشخيص آرتروز داده است، اشاره و بيان كرد: تمرين 1: در مقابل پله ها بایستید پای چپ خود را بر روی یک پله بگذارید سپس پای راست خود را بر روی پله قرار دهید سپس هر دو پای خود را روی پله گذاشته و صاف بایستید و ماهیچه های خود را محکم نگه دارید سپس پایین بیایید و  مجدداً به آرامی پای راست خود را و سپس پای چپ را بر روی پله قرار دهید این حرکت را براي پاي ديگر تكرار كنند كه تكرار اين عمل باعث تقويت عضلات چهار سر ران و عضلات جلويي ساق پا شده كه به مرور باعث كاهش درد مي شود.

وي در ادامه به تمرين 2 و 3 اشاره كرد و گفت: در تمرين دو، جلوي صندلي صاف و بدون دسته بايستند و دستها، كنار بدن به صورت خبر دار باشند و روي صندلي بنشنيد و بلند شويد به شكلي كه جهت زانو رو به جلو باشد. اين كار باعث مي شود زانو بيش از حد خم نشود؛ و در تمرين سه: تقويت عضلات چهار سر زانو به اين شكل كه فرد روي زمين بنشيند و پاهايش را دراز كند و تلاش نمايد كه پشت زانوهايش را با فشار خود پا به سطح زمين نزديك كند و 7 الي 8 ثانيه نگه دارد و به حالت اول بازگرداند.

اين كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزش در پايان برنامه ورزش همگاني خاطرنشان كرد: اين تمرينات بايد به گونه اي انجام شود كه مفصل زانو زياد خم نشود. همچنين عضلات چهار سر ران و عضلات جلوي ساق پا بايد تقويت شود تا به بهبودي زانو و كاهش درد منجر شود.

سلامت نیوز:يك كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزشي گفت: روش هاي مختلفي از قبيل تزريق ژن، تزريق اوزن، پي آر پي، و داروهاي مختلف براي درمان آرتروز زانو پيشنهاد مي شود؛ اما درمان ورزشي، كم هزينه تر، كاربردي تر و باعث تاخير در بازگشت اين بيماري مي شود.

دكتر «حسن صفي خاني»، كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزشي در گفتگو با برنامه «ورزش همگاني» شبكه راديويي سلامت، آرتروز زانو را يكي از رايج ترين نوع آرتروز دانست و افزود: تخريب و فرسايش مزمن عضروف مفصل اطراف زانو را آرتروز زانو مي گويند كه معمولاً افراد بالاي 45 سال و بانوان را مبتلا مي كند؛ ولي در افراد كم سن و سال و آقايان نيز ديده مي شود.

وي با بيان اينكه غضروف مفصل روي استخوان هاي مفصل زانو وجود دارد، ادامه داد: مثل پشت كشكك زانو، پايين استخوان ران، به مرور تخريب مي شود و باعث ايجاد درد، محدوديت هاي حركتي و كاهش دامنه حركني مي شود.

اين مدرس دانشگاه در ادامه به علت هاي آرتروز زانو اشاره و بيان كرد: علت آرتروز زانو مشكلات زانو مثل پارگي مينسك، تخريب مينسك، شكستگي استخوان، زانوي پرانتزي، وراثت، رشد غير طبيعي لگن، بي حركتي و كم حركتي، استفاده بيش از حد از مفصل زانو، التهاب يا عفونت مزمن است كه تشخيص زود هنگام از طريق آزمايشات مختلف مي تواند در درمان آن موثر باشد.

وي با تاكيد بر اينكه عكسبرداري و تصويربرداري مي تواند به درمان زودهنگام آرتروز زانو كمك كند تا شكل زانو عوض نشود، گفت: البته روش هاي مختلفي از قبيل تزريق ژن، تزريق اوزن، پي آر پي، و داروهاي مختلف براي درمان پيشنهاد مي شود؛ ولي درمان ورزشي كم هزينه تر، كاربردي تر و باعث تاخير در بازگشت اين بيماري مي شود زيرا داروها مانند مسكن سبب تسكين مي شوند؛ ولي دوباره بيماري باز مي گردد.

وي با اشاره به درمان آرتروز زانو با ورزش به چند تمرين ساده براي كساني كه تورم زانو، خشكي مفصل و افرادي كه پزشك تشخيص آرتروز داده است، اشاره و بيان كرد: تمرين 1: در مقابل پله ها بایستید پای چپ خود را بر روی یک پله بگذارید سپس پای راست خود را بر روی پله قرار دهید سپس هر دو پای خود را روی پله گذاشته و صاف بایستید و ماهیچه های خود را محکم نگه دارید سپس پایین بیایید و مجدداً به آرامی پای راست خود را و سپس پای چپ را بر روی پله قرار دهید این حرکت را براي پاي ديگر تكرار كنند كه تكرار اين عمل باعث تقويت عضلات چهار سر ران و عضلات جلويي ساق پا شده كه به مرور باعث كاهش درد مي شود.

وي در ادامه به تمرين 2 و 3 اشاره كرد و گفت: در تمرين دو، جلوي صندلي صاف و بدون دسته بايستند و دستها، كنار بدن به صورت خبر دار باشند و روي صندلي بنشنيد و بلند شويد به شكلي كه جهت زانو رو به جلو باشد. اين كار باعث مي شود زانو بيش از حد خم نشود؛ و در تمرين سه: تقويت عضلات چهار سر زانو به اين شكل كه فرد روي زمين بنشيند و پاهايش را دراز كند و تلاش نمايد كه پشت زانوهايش را با فشار خود پا به سطح زمين نزديك كند و 7 الي 8 ثانيه نگه دارد و به حالت اول بازگرداند.

اين كارشناس حركات اصلاحي و آسيب هاي ورزش در پايان برنامه ورزش همگاني خاطرنشان كرد: اين تمرينات بايد به گونه اي انجام شود كه مفصل زانو زياد خم نشود. همچنين عضلات چهار سر ران و عضلات جلوي ساق پا بايد تقويت شود تا به بهبودي زانو و كاهش درد منجر شود.