آموزش زبان

آموزش زبان | معنی ونحوه تلفظ Im gonna stock up on

 آموزش زبان

تلفظ در زبان انگلیسی

 

   Im gonna stock up on water =  من قصد دارم خیلی آب بخرم

 هر روز با یک آموزش جدید، یک اصطلاح انگلیسی یاد بگیر !

تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

 

 

 

 

 

 

انواع ونحوه تلفظ      Im gonna stock up on water =  من قصد دارم خیلی آب بخرم

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی