آموزش زبان

آموزش زبان | معنی ونحوه تلفظ I had a long week

 آموزش زبان

تلفظ در زبان انگلیسی

 

   I had a long week =  یک هفته خسته کننده (سخت) داشتم

 هر روز با یک آموزش جدید، یک اصطلاح انگلیسی یاد بگیر !

تلفظ یک جمله یا کلمه در زبان انگلیسی در حالت ها و موقعیت های گوناگون ، انواع مختلفی دارد!
با سایت آموزشی همراه باشید تا با نوع گویش کلمات و جمله ها با لهجه آمریکایی آشنا شوید

 

 

 

 

 

 

انواع ونحوه تلفظ      I had a long week =  یک هفته خسته کننده (سخت) داشتم

 

 

گردآوری 

سایت آموزشی