خصوصیات یک کارمند موفق

اینجوری باید کارمند موفق باشيم

شما به پيشرفت هاي تحصيلي و شغلي خود افتخار مي کنيد و مشتاقيد تا به عرصه چالش ها ي جديد قدم بگذاريد اين چالش ها براي شما موقعيت ها و آزمايش هايي را فراهم مي آورند که شخصيت و شان شما را زير بوته آزمايش خواهد برد. به خاطر داشته باشيد نگه داشتن شان شخصي در اعتماد به نفس، عزت نفس و عدالت خلاصه مي شود. چند نکته وجود دارد که با استفاده از آن ها ارزش شخصي و عزت نفستان در محل کار هيچ گاه از بين نخواهد رفت.

 

1- بدون کوچک کردن خود رئيستان را کارآمد جلوه دهيد:

زماني که مسئول شما ترفيع رتبه يا پست جديد مي گيرد براي شما دو موقعيت مختلف پيش مي آيد يکي اين که به شما اهميت نداده و براي تان خلاء ايجاد کند و ديگر اين که چون شما يکي از سرمايه هاي با ارزش سازمان هستيد شما را با خود به بخش جديد که متصل شده است ببرد تنها کاري که بايد انجام دهيد اين است که مطمئن شويد او و ديگران از سهم بزرگي که براي سازمان انجام مي دهيد آگاه مي شوند. خود را در معرض ديد قرار دهيد. سودمند واقع شويد و براي قبول مسئوليت هاي جديد آماده بـاشيد. امـا به هيچ  وجـه چاپلـوسي نـکنيد. بـه نـدرت اتفاق مي افتد که يک مدير اطراف خود را با بله قربان گوها پر کند. به موقعيت هاي خود افتخار کنيد و استعدادها و توانايي هايتان را بروز دهيد.

 

2- گله و شکايت نکنيد:

اگر هميشه و مرتباً از مدير خود تقاضاي فرصت بيشتر نماييد و زماني که به مهلت تحويل پروژه و يا ارائه وظيفه محول شده به شما نزديک شويد از او بخواهيد تا مجدداً زمان بيشتري را به شما اختصاص دهند او به طور حتم نسبت به شما بدبين و تاثير منفي روي شغل و در نتيجه روي عزت نفس تان مي گذارد. افرادي که به طور دايم در حال گله و شکايت هستند کمتر ترفيع رتبه مي گيرند(مديران هميشه سعي مي کنند آن ها را به ساير قسمت هاي سازمان انتقال دهند تا از دستشان راحت شوند) قطعاً شما خواهان اين هستيد که رئيس تان دوست تان باشد و نه دشمن تان پس سعي کنيد اسباب ناراحتي و رنجش او را فراهم نسازيد.

 

زماني که مي خواهيد نزد او برويد فکر کنيد و تمام جوانب گفته هاي خود را در نظر بگيريد. ارزش خود را با تصميم گيري هاي مناسبي که مربوط به حيطه کاري خودتان مي شود حفظ کنيد و به دنبال تعريف و تمجيد بيهوده از جانب مسئول تان نباشيد.

 

3- مطمئن شويد که شرايط کاري مناسب است:

آيا شما حقوق کافي و براساس خدماتي که ارايه مي دهيد دريافت مي کنيد؟ آيا دريک محيط امن مشغول به فعاليت هستيد؟ براي به دست آوردن حقوق قانوني خود و مواردي که براي تان مهم است مي توانيد موضوع را با مدير خود در ميان بگذاريد. هيچ گاه عزت نفس و ارزش خود را به خاطر فيش حقوقي تان زير پا نگذاريد. پرخاش گر نباشيد و هميشه روي فوايد و مزاياي کارهاي خود براي سازمان تاکيد داشته باشيد. با ارزشي که براي مسئول تان قائل هستيد و با اتکا به عزت نفس، احتمال پذيرش طرح ها و پيشنهادهاي خود را افزايش دهيد.

 

4- هميشه از اکثريت پيروي نکنيد:

همکاري و تشريک مساعي داشته باشيد اما هيچ گاه اجازه ندهيد ديگران از شما استفاده کنند. اگر اجازه دهيد تا همکاران تان تمام کار ها را روي سر شما بريزند ارزش و احترام تان پايين مي آيد و در عوض آن ها به وسيله کاري که شما آن را به خوبي انجام داده ايد، افتخار کسب مي کنند. بد نيست گاهي استقلال خود را امتحان کنيد. اگر برخي از همکاران از ساعت 9 تا 17 سرخود را با کار هاي غير ضروري و خارج از وظيفه اصلي خود گرم مي کنند لازم نيست که شما هم مشابه آن ها عمل کنيد. براي مسائل مهم مثل ايمني در محل کار، حقوق و مزايا خوب است به جمع به پيوندند اما علاوه بر اين که در چنين جمع هايي شرکت مي کنيد بهتر است براي افزايش درآمد با مديريت رو در رو صحبت کنيد.

 

5- اجازه ندهيد عنوان دلقک و يا لوده بخش را به شما بدهند:

بد نيست که در ساعات بيکاري و اوقات فراغت خود بخنديد و شادي کنيد يا روزنامه بخوانيد اما نبايد زياده روي کنيد. ادب مساوي است با ارزش خنـداندن مـردم در زمـان سخنرانـي و يا کنفرانس. اگر همکاران تان شما را به عنوان دلقک بشناسند هيچ کس شما را جدي نمي گيرد و چندي نمي گذرد که عزت نفس خود را از دست خواهيد داد.

 

6- مشکلات شخصي را به محل کار نبريد:

بلند صحبت کردن بلاخص با تلفن در محل کار جايگاهي ندارد. اگر شما با شخصي جر و بحث داريد نبايد در محيط کار با او مجادله نماييد. پيش از اين که بخواهيد با هر يک از همکاران تان ارتباط برقرار کنيد به تاثيراتي که ممکن است او روي مسائل کاري شما بگذارد به دقت فکر کنيد. انجام دادن کاري که خلاف مقـررات سـازمـاني است منجر به نابودي شان و ارزش ما خواهد شد. چرا که به زودي تمام کارمندان از مواردي که شما سعي مي کنيد مخفي نگه داريد آگاه خواهند شد.

 

7- جلوي خشم خود را بگيريد و احساس تان را کنترل کنيد:

زماني که يکي از همکاران کار خود را به موقع انجام ندهد و تاثير آن به طور مستقيم روي بازده کاري شما گذاشته شود، طبيعي است که شما ناراحت، رنجيده و عصباني شويد. اما نحوه برخورد شما با قضيه، ميزان ادراک شما براي سايرين روشن مي کند. اگر انسان کم طاقتي هستيد بايد مراقب باشيد که در زمان عصبانيت حرکت ناشايستي از شما سر نزد با کنترل احساسات تان منزلت خود را بالا ببريد. اگر حرکتي انجام داديد يا حرفي زديد که نمي بايست انجام داد و يا بيان کرد در اسرع وقت از طرف مقابل خود عذر خواهي کنيد.

 

8- مراقب آزار و اذيت ها باشيد:

خط مشي و سياست هاي سازمان را به دقت بررسي کنيد. اگر همواره از طريق يکي از همکاران تان تحقير مي شويد يا يکي از کارمندان برخورد نامناسب با ارباب رجوع دارد اعتراض کنيد. آزارهايي که در محل کار به وقوع مي پيوندد روي ارزش و شان شخصي شما تاثير مي گذارد.

 

9- خلاقيت و توانايي خود را در مديريت اثبات کنيد:

ابتکار و نو آوري به عنوان رمز تجارت آينده محسوب مي شود. در حين انجام کارهاي روزمره ديد خود را روي تصاوير بزرگ معطوف کنيد. هميشه از فعاليت ها و تغييرات رقبا مطلع باشيد. اگر براساس غريزه و درک شغلي خود عمل کنيد هميشه رضايت شغلي بيشتري کسب کرده و اعتماد به نفستان افزايش پيدا خواهد کرد. شالوده دانش خود را افزايش داده و از استعدادها و خلاقيت هاي خود در زمينه رشد سازمان بهره بگيريد.

 

10- ارزش هاي خود را زير پانگذاريد:

مسئوليت رفتار هر کس برعهده خودش است. اگر از شما خواسته شد که يک کار غيرقانوني انجام دهيد روي تاثيرات دراز مدت آن فکر کنيد. رفتارتان موقر، با احترام و همراه با دوستي باشد. براي اين که به شان شما آسيبي وارد نيايد بايد در آيينه به خود نگاه کنيد و مطمئن شويد که از روي وجدان کار مي کنيد و از انجام دادن هر چه در توان تان باشد کوتاهي نمي کنيد. اگر اين موارد را رعايت کنيد در پايان هر روز حس رضايت و موفقيت در انجام دادن کارها به شما دست خواهد داد.

منبع :beytoote